V minulosti byla nedílnou součástí okolí hrádeckého zámku. Pod zámkem najdete rybník, jehož vodní plocha byla už součástí přilehlého anglického parku. Vede zde starobylá alej. V nedávné době tu byla obnovena pěšina a altánek, kde sedávala paní hraběnka.

I toto místo má svá tajemství, podle pověsti se tu stalo za třicetileté války neštěstí. Koně zapřažení v kočáru se splašili a vůz i s kočím nenávratně zmizel v rybníku. Na památku této události se místu říká Blud. Zajímavostí v těchto místech je opracovaný kámen nejasného původu, pravděpodobně pozůstatek jezdecké sochy.

V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny 4 vycházkové trasy v celkové délce 13,1 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny informačními tabulemi. Během cesty si můžete odpočinout na dřevěných lavičkách nebo pod krytými odpočívadly. Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku. Zdroj: Obec Hrádek, zámek Hrádek.