Obce Hamry, Železná Ruda či Modrava uspěly v krajské soutěži měst a obcí na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“.

„Cílem soutěže je více zapojit samosprávy obcí v čele se starosty do aktivit odpadového hospodářství, konkrétně do třídění obalových složek odpadů jako papíru, skla, plastů a nápojového kartonu a vyhlásit nejlepší města a obce v této důležité aktivitě související s životním prostředím Plzeňského kraje, která neodmyslitelně patří k aktivitě měst a obcí a především jejích obyvatel. Hlavním cílem je sdělit, kteří obyvatelé měst a obcí v Plzeňském kraji jsou v třídění odpadů nejlepší,“ řekl Luděk Königsmark, oblastní manažer pro Čechy společnosti EKO-KOM, která je jedním z pořadatelů soutěže.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel. Městské obvody statutárního města Plzně byly rovněž zařazeny do soutěže do jednotlivých kategorií podle počtu svých obyvatel.

První jsou Hamry

V kategorii obcí do tisíce obyvatel zvítězila obec Hamry, na druhém místě byla obec Čilá z Rokycanska a třetí obec Němčovice taktéž z okresu Rokycany. Dobře si v této kategorii vedly i obce Modrava a Srní, které obsadily čtvrté a páté místo. V kategorii velkých obcí nad tisíc obyvatel vyhrála obec Štěnovice z jižního Plzeňska, druhá příčka patří městu Železná Ruda a třetí městu Blovice. V této kategorii si vedlo dobře i Nýrsko, které obsadilo osmou příčku. Zvláštní cenu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (předsedy sdružení) za obec s největší celkovou průměrnou výtěžností vytříděných odpadů a obalů papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele obdržela obec Modrava.

„Z výsledku soutěže jsem byl opravdu hodně překvapený. Konkurence byla letos veliká. Přesto nás výsledek potěšil. V naší obci totiž máme na počet obyvatel hodně kontejnerů. Máme tu celkem pět kontejnerových stání, kde na každém z nich jsou v průměru tři až čtyři kontejnery. Lidé se snaží nejen dodržovat správné třídění, ale i udržovat pořádek v jejich okolí. Pod jednotlivá kontejnerová stání jsme dokonce začali dělat zámkovou dlažbu a v tom chceme postupně pokračovat i v dalším období. Kontejnery jsou v obci, a tak nechceme, aby přírodu a naši obec nějakým způsobem hyzdily,“ svěřil se se svými dojmy a plány starosta obce Hamry Miroslav Kroupa.

Dvě kola

„V prvním kole se hodnotila statistická a samotnými obcemi vykazovaná data, především produkce vytříděných odpadů a odpadů obalů na jednoho obyvatele, hustota sítě kontejnerů na separovaný odpad, kolik a jaké komodity využitelných odpadů obec či město sbírá nebo počet obyvatel obce na příslušný počet kontejnerů na tříděný odpad. Do druhého kola pak podle stanoveného pořadí postoupilo 15 nejlepších malých obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel. Tyto obce a města navštívila bez vědomí vedení obce odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či například, zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat,“ popisuje Lenka Šlajsová z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, které realizují v našem kraji již osmým rokem projekt na podporu třídění odpadů. Na vyhlášení soutěže se rovněž podílí krajské Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.