Uskuteční se tam totiž slavnostní odhalení originálu obrazu kněžny Kateřiny von Lamberg, které bude velkým přínosem pro tamní expozici. K této události dojde v 17.30 hodin. „Získání tohoto obrazu pro muzeum Lamberská stezka je zásadní, protože dosud jsme nevlastnili žádné originální vyobrazení kněžny Kateřiny a její přesná podoba v určitém životním období nám nebyla známa. Přijďte s námi zhlédnout její krásu, která natolik okouzlila knížete Gustava Joachima,“ pozvala pracovnice muzea v Žihobcích Veronika Kočí.