Na proměnu klatovského náměstí a jeho okolí předložilo svoje návrhy osm týmů architektů, které se zúčastnily architektonické soutěže „Cena Petra Parléře“. Předmětem soutěžních návrhů byla změna náměstí Míru, přilehlé Divadelní ulice a radničního dvorku.

V dnešním díle vám představíme návrh z dílny ateliéru architekti chmelík & partneři s. r. o. ve složení Jaromír Chmelík, Hana Kasalová a Kryštof Kreisinger. Tento návrh se také stal vítězným v soutěži Cena Petra Parléře. „Této soutěže jsme se zúčastnili z toho důvodu, že Klatovy jsou rodným místem naší kolegyně. Nebylo to vůbec jednoduché. Pracovali jsme na návrhu zhruba jeden měsíc opravdu intenzivně. Inspirovali jsme se z materiálů z radnice, od lidí, kterých jsme se ptali, z historie a podobně. Naším cílem bylo zpřístupnit náměstí lidem. Nemělo by být pouze parkovištěm, proto je řešeno celé v jedné úrovni s minimem překážek. Aby jeho volná plocha byla co největší a umožňovala všesměrný pohyb lidí a nabízela variabilitu pro pořádání akcí,“ řekl hlavní architekt Jaromír Chmelík.

Hlavní trasa na náměstí ve tvaru L

Základní inspirace návrhu vychází z křížení dvou komunikačních os starého města. Severo - jižní osa (východní část) je hlavní dopravní směr pro automobily, východo - západní osa (severní část) je spolu s celou plochou náměstí vyhrazena lidem. Doprava na náměstí vytváří hlavní trasu ve tvaru písmene „L“, která sahá hluboko do historie. Dlažba je navržena od fasády k fasádě v jedné úrovni bez obrubníků a přizpůsobena pohodlné chůzi, vytváří tak důstojné předpolí historickým budovám.

Návrh organizuje také dopravní uspořádání, především parkování. „Zastávky MHD by byly přesunuty do blízkosti náměstí, do Vídeňské a Pražské ulice. Pak lze využít celou východní část náměstí pro parkování. Návrh dopravního řešení je členěn do tří etap. Dle podmínek zadání je potřeba zachovat přibližný počet parkovacích míst, proto je v první fázi vytvořen prostor pro 140 aut na náměstí. V druhé fázi 110 parkovacích míst, což dle našeho názoru splňuje požadavky na dopravní obslužnost náměstí bez řešení náhradního parkování v bezprostředním okolí. Ve třetí fázi 50 míst, tam by se zrušily parkovací plochy na severní straně náměstí. Je nutno počítat s výstavbou jednoduchých parkovacích domů, dle propočtů jde o 400 parkovacích míst v parkovacích domech. Toto řešení je podepřeno analýzou přilehlých lokalit vhodných pro záchytná parkoviště v blízkosti centra. Jde o parkovací domy u kulturního domu (90 míst), ve Vídeňské ulici (70 míst), u muzea (90 míst) a na Rybníčkách (150 míst). Všechny tyto lokality jsou majetkem města,“ informuje Kryštof Kreisinger.

Základní návrh osvětlení vychází z koncepce architektonického řešení celého prostoru. Klidnější jihozápadní strana je nasvícena osvětlením z nízkých integrovaných sloupků. Hlavní komunikační osa je osvětlena z multifunkčních sloupů. Sloup veřejného osvětlení je připraven pro instalaci reproduktorů a dalších efektových svítidel a je vybaven připojovacími místy pro silnoproudá, slaboproudá a ultrafialová zařízení. Významné budovy a prvky náměstí budou nasvíceny.

Současnou zeleň umístěnou v nevhodných mobilních květináčích navrhují zrušit. „Dle studia historických map, klatovské náměstí nikdy nesloužilo jako park. Zeleň umisťujeme pouze do Divadelní ulice a radničního dvorku,“ vysvětlil Chmelík.

Smyslem Divadelní ulice je zapojení tohoto klidného prostoru pod jezuitským kostelem do aktivit náměstí. „V Divadelní ulici je navržena klidová zóna, která využívá jedinečného spojení atmosfér, které poskytuje blízkost divadla a galerie U Bílého jednorožce. Prostor je navržen jako letní divadelní scéna, respektive venkovní galerijní prostor. Propojení s náměstím je umocněno uměleckým prvkem,“ popsala Hana Kasalová.

Z dvorku by bylo svatební nádvoří

Radniční dvorek pojali jako svatební nádvoří či exteriérovou svatební síň. „Vycházíme z faktu, že zdejší radnice je velmi oblíbeným místem ke konání svateb. Vytvoření kvalitního prostoru nabídne letní alternativu ke konání svatebního obřadu. Spodní část nádvoří slouží jako shromažďovací prostor pro širší veřejnost a svatební ulička, po které se vystoupá do druhé úrovně intimního prostoru, kde se koná vlastní obřad,“ uvedla Kasalová.

Všechny návrhy, které vám každý týden představujeme, si můžete prohlédnout v bývalé jezuitské koleji v Klatovech, kde jsou vystaveny.
Příští týden uveřejníme poslední návrh, který se nezúčastnil soutěže, ale město Klatovy ho jako návrh také přijalo.