„V pondělí bude zahájena rekonstrukce lávky přes Drnový potok na vtokové straně v Domažlické ulici. Dojde k odstranění staré lávky a k podepření stávajících chrániček inženýrských sítí, budou zhotoveny nové podpěry včetně ocelové konstrukce lávky a zábradlí a stěrkové povrchové úpravy. Stavba si vyžádá celkovou uzavírku tohoto úseku. Náhradní trasa pro pěší bude vyznačena na místě,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Předpokládaný termín dokončení je naplánován na 30. června.

Pochod Křižíkovo stezkou v Plánici.
Z fary se na pochod Křižíkovo stezkou vydalo okolo devadesáti účastníků