Jde o rostliny, které svým mohutným vzrůstem a schopností měnit půdní podmínky vytlačují rostliny původní a nekontrolovaně se šíří.
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP Šumava) na vybraných místech zajišťuje mapování a především likvidaci invazních druhů rostlin, zejména pak bolševníku velkolepého a lupiny mnoholisté, lidově známé jako vlčí bob. Na území NP a CHKO Šumava jsou tyto práce prováděny ve spolupráci s pracovníky parku.

„V národním parku likvidujeme dvě plochy s lupinou mnoholistou, a to u osady Dobrá na Stožecku a u Prášil v místě zvaném Vysoké lávky,“ informoval předseda ZO ČSOP Šumava Jiří Šejna.

„Jde o dvě plochy o výměře cca tři hektary, které jsou invazí lupiny mnoholisté silně zasaženy. Na každé ploše se 1/3 kosí, na 1/3 je aplikován herbicid a 1/3 slouží jako kontrolní plocha. Výsledky tohoto výzkumu mohou naznačit, který způsob likvidace je nejvhodnější pro použití i na ostatních místech zasažených lupinou. Výzkum začal letos a výsledky budou patrné až za několik let,“ doplnila pracovnice Správy NP a CHKO Šumava Kamila Lencová.

Obdobná je situace u druhé, mnohem nebezpečnější rostliny, a to u bolševníku velkolepého. Tu likvidují členové ZO ČSOP Šumava
na území chráněné krajinné oblasti, ale i na dalších místech navazujících na CHKO, především pak v okolí Vimperka.

Na Klatovsku se tato nebezpečná rostlina vyskytuje například u Kašperských Hor nebo u Železné Rudy. „Bolševník je agresivní a člověku nebezpečný rostlinný druh. Ochránci přírody z řad ČSOP Šumava ho likvidují pokosením celých rostlin a aplikací herbicidu do usekaných lodyh,“ sdělil David Plval ze Správy NP a CHKO Šumava a dodal: „Nejdůležitější je pravidelný a setrvalý přístup k likvidaci těchto rostlin, neboť jejich potlačení není otázkou pouze jednoho roku. Bolševníky mají mohutný kořenový systém a velkou zásobu semen v půdě, a proto není jejich likvidace vůbec jednoduchá.“

Členové ZO ČSOP Šumava nezajišťují pouze vlastní likvidaci těchto rostlin, ale jsou též připraveni poradit v oblastech týkajících se invazních druhů rostlin, a to prostřednictvím ekoporadny. Tu je možné využít na emailu poradna@csopsumava.cz, na tel. č. 777 812 835 nebo prostřednictvím formuláře na www.csopsumava.cz. „Rady poskytujeme zdarma,“ doplnil jednatel ZO ČSOP Šumava Jakub Hromas.