„Pravděpodobně už v roce 1901 v hostinci Volyňského pivovaru byl dán impuls místním lidem „sehrát divadlo“. Ti tenkrát připravili německou verzi divadelní hry Till Enšpígl pojednávající o různých čtveráctvích a šprýmech legendárního plebejského hrdiny z počátku 16. století. Prý si text sami upravili a šprýmy přenesli na místní poměry. T. Enšpígla „trefně sehrál“ hostinský Matěj Dušek a hra měla veliký úspěch,“ říká kronikářka a mluvčí divadelního spolku Kolár Hana Kopová.

V krátkém čase se ochotnický spolek v obci rychle rozrostl a i jeho repertoár byl pestrý. V roce 1908 uvedl spolek šest premiér, v dalších letech pak vždy 3 až 4 premiéry ročně. Vykazoval také bohatou přednáškovou činnost. Pořádal skvělé koncerty za řízení vynikajícího hudebníka, nezdického řídícího učitele Jana Ťoupalíka.

„Z dobových fotografií se již na nás dívají tváře prababiček, otců, strýců a tet, například i ve hrách Černí kyrysníci, Dcerušky tatíka Berušky a dalších. Kulturní život v obci Strašín nebyl nikdy přerušen ani nepolevila jeho intenzita. Dokonce ani zřízení kina v roce 1940 panem Františkem Rožánkem nemělo vliv na návštěvnost divadelních představení. Přitom návštěva Bia Šumava byla tak obrovská, že si občané byli nuceni předplácet vstupenky na celý měsíc dopředu. Strašínští ochotníci prošli různými peripetiemi v době existence spolku. Ať již to bylo období obou světových válek nebo požár kulturního domu. Bohužel vznikla i nenahraditelná škoda shořením starých kronik, kompletní sbírky premiérových plakátů a řady dalších dokumentů,“ dodává znalkyně strašínské historie.

Spolek divadelních ochotníků Kolár existuje 106 let. V současné době má 45 členů kteří jsou jak ze Strašína, z okolních obcí i z Prahy a dalších míst.
„V současné době máme na repertoáru tři hry, a to Sluha dvou pánů, Figarova svatba a Cézar a Drna. Letos připravujeme hru Naši furianti. Každé nové představení nacvičujeme zhruba rok. Zázemí máme v kulturním domě, kde je sál s jevištěm a klubovny. Kulisy a kostými si vyrábíme sami nebo si je půjčujeme v divadle,“ pokračuje Kopová.

„Vyjíždíme s naším uměním i do různých míst, jako jsou například Kašperské Hory, Nýrsko, Sušice a podobně,“ vysvětluje ochotnice. Největší chloubou souboru je však opona. „Naše historická opona byla namalována někdy v letech 1905 až 1910. Myslím, že sloužila do padesátých let, a pak byla sundána a uschována. Když byla znovu nalezena u Dušků na půdě, Jaroslava Sucháčová předala tuto oponu opět do vlastnictví strašínským ochotníkům. Stalo se tak 10. 9. 2005 při příležitosti 100. výročí založení spolku. Tehdy se hrála premiéra hry Babička. Opona slouží v původním stavu dodnes. Je na ní vyobrazena můza Thálie dekorující věncem hlavu Josefa Jiřího Kolára, podle něhož nese spolek divadelních ochotníků jméno Kolár,“ doplnila informace mluvčí souboru.