„Byly podány 4 žádosti o značku a 9 o prodloužení certifikátu na další 2 roky,“ uvedla Kateřina Vlášková. Z regionální rozvojové agentury Šumava. Na základě předložených žádostí a posouzení vzorků výrobků certifikační komise udělila značku 4 novým žadatelům: kovové a kované výrobky - Jan Odvárka, dekorativní a užitná keramika - Ludmila a Lubomír Klimešovi, pivo Jakub - Jiří Fojtl, sirky ze Sušice – Ječmínek s.r.o.

„Současně komise schválila obnovu certifikátu výrobcům, kterým končila jeho dvouletá platnost a o prodloužení písemně zažádali, předložili vzorky svých výrobků a splňují i nadále certifikační kritéria. Další hodnocení žádostí o značku „Šumava originální produkt®“ plánujeme na podzim tohoto roku,“ doplnila Vlášková.