Městys Chudenice odstartuje v měsíci říjnu dlouho očekávanou první etapu výstavby kanalizace a vodovodu v ulici Záblatí. Záblatí je totiž poslední ulice v městečku, která ještě nemá kanalizaci a vodovod.

Městys Chudenice získal na tuto stavbu dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Celkové náklady na stavbu jsou spočítány na tři miliony korun, dotace z kraje byla 1,3 milionu korun. Zbylé finanční prostředky doplatí Chudenice ze svého rozpočtu.

„Stavba měla začít již dříve, ale zdrželo se vyřizování překlenovacího úvěru. V současné době je již pořízen stavební materiál a stavební firma zahájí každým dnem práce,” informoval starosta Chudenic David Klíma.

Přáním představitelů městyse Chudenice je, dohodnout se také se společností ČEZ na tom, aby během výkopových prací II. etapy uložila v obci do země elektrické vedení. Druhá etapa bude provedena za předpokladu přidělení dotace v roce 2012.

„Městys by na tuto akci chtěl navázat rekonstrukcí veřejného osvětlení. Záblatí je totiž velmi romantická a historická ulička, do které bychom chtěli osadit retro litinové lampy, které máme již na náměstí a u starého zámku,” pokračuje starosta.

Chudeničtí shánějí finanční prostředky i na dokončení druhé, závěrečné etapy výstavby kanalizace a vodovodu v Záblatí.

„ Státní zemědělský a intervenční fond otevřel v těchto dnech i další dotační programy, ze kterých by se daly čerpat finanční prostředky na vodovody a kanalizace. Proto podáme žádosti, abychom mohli v příštím roce pokračovat v této investiční akci, a tím celou výstavbu kanalizace a vodovodu v Chudenicích dokončili,” vysvětlil Klíma.

Práce však představitelům městysu dokončením akce neskončí. Hned po výstavbě v Záblatí se budou muset věnovat opravám části kanalizace v havarijním stavu v dalších částech městysu. Kanalizace je totiž na některých místech již zastaralá nebo nevyhovující.

„Například na Podskalí je kanalizace velmi problematická. Část kanalizace protéká bezpečnostním přepadem rybníka a ucpává se. Při velkých deštích nestíhá pobrat odpadní vody ani vody, které do kanálů a rybníka tečou z cest a polí,” vysvětluje starosta.

„Určitě přivítáme, když se rekonstrukce kanalizace v Podskalí dostane na program dne a začne se řešit. Tato ulice je z kopce a často se při velkých deštích touto ulicí valí proudy vody z polí, kterou nevyhovující kanalizace nestačí pojmout,” říká jeden z obyvatel Podskalí v Chudenicích Zdeněk Mlnařík.
„Prioritou je, dokončit rozjeté projekty, sehnat na ně potřebné finanční prostředky a vše zakončit podle plánů. Pak budeme shánět peníze na opravy havarijních stavů dalších částí kanalizace. Problémové části máme zmapované a víme o nich,” dodal starosta.