Bioplynovou stanici chce ve svém objektu v Kolinci vybudovat Zemědělské obchodní družstvo Kolinec. To vzbudilo mezi občany velkou nevoli. Vzniklé Sdružení občanů Kolinec  iniciovalo nejen petiční akci, ale i návrh na referendum.

„Zatím jsme s výsledkem jednání zastupitelstva spokojeni. Naší snahou je  zjistit skutečný názor  veřejnosti k otázce výstavby bioplynové stanice v Kolinci," informoval jeden z iniciátorů  Zdeněk Kopp.

Občané budou v referendu odpovídat na otázku: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Kolinec. jako účastník všech řízení týkajících se stavby a umístění bioplynové stanice dalo souhlasné stanovisko ve věci výstavby a provozování   bioplynové stanice v katastrálním území Kolinec v objektu ZOD Kolinec? Ano – Ne.

„Referendum bude platné, pokud k volební urně přijde minimálně 35 % oprávněných osob. Výsledek bude pro zastupitelstvo závazný tehdy,  získá-li jedna z odpovědí na uvedenou otázku  na hlasovacím lístku minimálně 25 % platných hlasů. V jiném případě je výsledek referenda pro zastupitelstvo pouze doporučujícím," informoval starosta Kolince Pavel Princ.

K referendu, které se bude konat od 10 do 17 hodin, půjdou osoby starší osmnácti let s trvalým pobytem v místní části Kolinec.