Různé kampaně už dosáhly v tomto směru výrazných úspěchů, což je vidět i na statistikách, které ukazují významný pokles smrtelných dětských úrazů. „Zřejmě nejúspěšnější v tomto směru je Švédsko, tuším, že loni dokonce neměli ani jedno dětské úmrtí při dopravních nehodách, což je u nás stále dost nepředstavitelné,“ podotkl Michal Crkva z obecně prospěšné společnosti Dětství bez úrazů, která akci pořádá spolu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími partnery.

Crkva také vedl seminář, kterého se na klatovské radnici zúčastnilo několik učitelek mateřských a základních škol. „Člověk si uvědomí, že ta bezpečnost je opravdu nejdůležitější,“ řekla k semináři jedna z učitelek MŠ Petra Hájková. Určitě také využije materiálů, které návštěvnice získaly. „Zase si tu bezpečnost s dětmi trochu oprášíme,“ dodala Hájková.

Jaké úrazy dětem hrozí nejvíce a jak jim předcházet? U těch nejmladších se nejvíce úrazů stane doma, klasickou situací je, že dítě na sebe strhne horké nápoje, jídlo či žehličku, strká předměty do zásuvky … „Zde je prevencí vytvoření bezpečného prostředí a stálý dohled nad dítětem, u starších dětí už musíme přistoupit i k aktivní prevenci – říci jim, co smí a nesmí, co se může stát a podobně,“ vysvětlil na semináři Crkva. Nejen rodiče mohou víc o prevenci úrazů zjistit na www.urazneninehoda.cz