Argumentů proti stavbě haly předložil Janda hned několik. Stavba haly by podle něj přinesla dopravní problém s železničním přejezdem, město by rovněž přišlo o prostor pro další rozvoj. „Objekt o rozměrech 400 krát 100 krát 15 metrů je také totálně mimo měřítko města,“ uvedl Janda. Andrea Staňková (ANO 2011) připomněla podmínky, které se investor zavázal splnit. „Podmínky zatím splněny nebyly, jde například o řešení dopravní situace. Aspoň to dopravní řešení bychom měli vyžadovat,“ uvedla.

Starosta Petr Mottl (ODS) upozornil, že na další zasedání, 19. prosince, jsou pozváni zástupci investora. „Nechám na posouzení zastupitelů, zda by odvolání bylo vstřícným krokem, když firmu zveme na prezentaci,“ konstatoval Mottl.

Proti návrhu vystoupil Jaroslav Macháček (ODS). „SV územním rozhodnutí stojí, že sedmdesát procent budou skladovací prostory, což myslím, že pro region rozvojové možnosti má. Před pěti lety jsme tam zamítli Globus a od té doby se tam nic nedělo, pouze se zbourala historicky nejcennější budova areálu,“ uvedl mimo jiné Macháček, který pak také jako jediný hlasoval proti. Pro byla většina 13 z celkových 21 zastupitelů, sedm zastupitelů, převážně z ODS, se hlasování zdrželo.

PŘEDSEDA VÝBORU A MĚSTSKÝ ARCHITEKT

Delší diskuzi přineslo i hlasování o předsedovi finančního výboru, na kterého byla Nezávislými ze Sušice předem navržena Staňková. Po několika diskuzních příspěvcích ohledně pravidla dohodnutého na ustavujícím zasedání, že předsedy kontrolního i finančního výboru by měli být opoziční zastupitelé nesvázání s minulým zastupitelstvem navrhl Mottl Davida Toufara (nezávislí ze Sušice) a Staňková se kandidatury vzdala. Zastupitelé pak dvaceti hlasy zvolili předsedou finančního výboru Toufara a následně i členy kontrolního a finančního výboru.

Zastupitelé schválili také návrhy Pirátů týkající se pořizování a archivace audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva a po delší diskuzi také zřízení funkce městského architekta, které navrhl Janda.

V závěrečné diskuzi na dotaz z publika ohledně budoucnosti 24hodinového provozu chirurgické ambulance od 1. 1. 2019 po ukončení finanční podpory Plzeňského kraje Mottl slíbil podání širších informací ohledně sušické nemocnice na příštím zasedání zastupitelstva.