Hlavním tématem pětidenního pobytu s názvem „Energie bez hranic" byla výroba elektrické energie a různé možnosti jejího získávání. Děvčata a chlapci se zamýšleli nad klady i zápory různých cest a způsobů, jak energii vyrobit. „Vše se konalo pod odborným vedením lektorského týmu vzdělávacího centra Proud, který pro žáky připravil nejen mnoho zajímavých her, ale například i vědeckou konferenci, týkající se energetiky v Česku a Německu," uvedla učitelka Věra Luňáčková.

Děti se v česko – německých skupinách učily utřídit informace k vybraným tématům, zpracovat je do formy prezentace a přednést je na „konferenci" před spolužáky. „Důležité bylo i své názory obhájit a odpovědět na všetečné otázky ostatních účastníků konference," podotkla Luňáčková.

Během pěti dnů v Horažďovicích ale žáci stihli i mnoho dalších činností. Navštívili informační centrum jaderné elektrárny Temelín a muzeum vodní elektrárny v Písku. V rámci experimentů s elektřinou se pokoušeli získat energii i z různých druhů ovoce.

Čas si našli i na společné hry s německými žáky, během kterých zdatně využívali své znalosti němčiny a angličtiny, a užili si spoustu legrace. „Myslím, že otázka mnohých na konci pobytu, zda se do Horažďovic pojede i příští rok, mluví jasně ve prospěch vydařené akce," uzavřela učitelka.