Právě dílo Josefa Váchala představuje jednu z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších části sbírky současného majitele zámku. Váchal, jeden z předních umělců své doby, se narodil v nedaleké Milavči u Domažlic, i jeho první žena Máša je "zdejší", pochází z Olšan na Klatovsku. S krajem ho ale spojují hlavně jeho časté návštěvy, krajinou Šumavy a Pošumaví nachodil stovky kilometrů.

Šumava a Černé jezero.
Šumava hraje podzimními barvami a láká na výlety

Právě propojení barokní architektury se sbírkami klasického i moderního českého umění je jedním z hlavních cílů obnovy. Plány počítají také s tematickými komentovanými prohlídkami k historii památky, s pracovními pobyty restaurátorů, stejně tak tvůrčími dílnami s renomovanými, ale i začínajícími restaurátory a umělci. Chybět nebude ani expozice věnovaná Jaroslavu Polívkovi (1886-1960), významnému konstruktérovi, sběrateli umění a také majitel týnského zámku ve 20. a 30. letech 20. století.

Zámek Týnec zhruba ve 30. letech.Zámek Týnec zhruba ve 30. letech.Zdroj: Soukromý archiv rodiny Kolowrat-Krakowských

Tradicí by se měly stát i koncerty varhanní hudby a divadelní představení, sál by měl pojmout pojme až 150 lidí.

Z historie zámku: Plán stavby vznikl kolem r. 1700, do r. 1724 byl zámek z velké části postavený. Nechal ho postavit Maxmilián Norbert Krakowský z Kolowrat. Jeho potomek, Jindřich Kolowrat Krakowský, v r. 1927 zámek prodal velkopodnikateli ve stavebnictví architektovi Jaroslavu Polívkovi. Ten mu za něj postavil funkcionalistický Palác Chicago na Národní třídě v Praze. Podnikatel zkrachoval a v r. 1937 zámek koupila církev evangelická-metodistická a udělala z něj sirotčinec. R. 1951 byl Týnec zestátněn a obsadila ho vojenská posádka, která ho obývala až do roku 1988. K plánované generální opravě už nedošlo. Církev kvůli stavu zámku nepožádala o restituci a v roce 1999 ho koupil současný majitel, mecenáš a sběratel umění Jan Pelánek Lazarowitz, s cílem vybudovat zde umělecké centrum a muzeum moderního umění a umístit sem své sbírky.