Příchozí měli v představení Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron možnost dozvědět se něco o hříších našich předků. Například že ten, z jehož hostiny odešli lidé po svých, byl považován za špatného hostitele, že bordely kdysi provozovali představitelé církve či že se popíjení alkoholu kdysi považovalo u politiků za přednost. Autor řady historických detektivek a dalších velmi úspěšných knih publiku také připomněl, že Češi vždy dokázali bránit svoji zem a svůj jazyk a že bychom této tradici měli zůstat věrni, abychom naši vlast a češtinu ubránili pro naše děti a vnuky.