Pozváno jich bylo 34, 16 chlapců a 18 dívek. Jaroslava Holečková popřála dětem i rodičům hodně odvahy, trpělivosti, radosti a štěstí v dalším životě a slavnostně je, spolu s matrikářkou Alicí Primasovou, přivítala do života v Sušici.