Akci spolupořádali tamní zájmové společenské organizace Sokol, Junák a AMK ve spolupráci s OÚ Pačejov.