Zaplněný sál kulturního domu v Pačejově byl v sobotním podvečeru svědkem bilancování sedmdesátileté historie pačejovského skautingu. Pozvání přijala i řada významných osobností, které psaly historii skautingu v našem okrese i kraji. Hlavní projev přednesl bratr Miroslav Žitník – Slavík, vůdce střediska. S kulturním programem vystoupil pěvecký sbor ze Základní školy Pačejov vedený Marií Hlůžkovou – Majkou. Součástí oslavy bylo i předání vyznamenání a ocenění zasloužilým skautům. Po oficiální části, kterou s precizností sobě vlastní režíroval bratr Jan Vavřička – Tom, následovalo občerstvení a společenský večer. Celá akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a nesla se v přátelské atmosféře.

Tomáš Cihlář