Klatovské rybářství tam mělo naplánováno slovit 280 metráků vánočního kapra. Na příští pátek je naplánován výlov rybníka Smrkovec.

Letos se bohužel u žádných rybníků nekonají slavnostní výlovy, takže si lidé neužijí občerstvení ani ochutnávek.