„Ladislav Němeček položil život v boji za svobodu. Byl palubním střelcem 311. čs. bombardovací perutě RAF v Anglii a zahynul 21. ledna 1942, ve věku 22 let, s celou posádkou ve vlnách Severního moře při návratu z náletu na Brémy. Byli sestřeleni, jejich těla se nikdy nenašla,“ informoval Ladislav Vitík z Českého svazu letectví, Letci Plzeň, a z Leteckého historického klubu gen. J. Irvinga Plzeň.

Odhalení pamětní desky Ladislavu Němečkovi v Korytech na Klatovsku.Zdroj: Deník / Kilián Milan

Právě tyto dva spolky se spolu s obcí Bezděkov, pod kterou Koryta spadají, zasloužily o odhalení pamětní desky. Ta je na domě, kde se Němeček narodil a kde stále žijí jeho příbuzní. „Je to pro nás velká čest se tohoto aktu zúčastnit. Hlavně jsme rádi, že jsme se ho dočkali po tolika letech,“ řekla Deníku Lenka Němečková, která spolu se svou matkou Libuší desku odhalila.

Politici i zástupci letců ve svých projevech zdůraznili, že na hrdiny, jako byl Němeček, by se nemělo zapomínat. „Je třeba připomínat hrdinství těchto lidí, kteří dokázali v mladém věku odejít a v rámci zahraniční armády bojovat za svobodu,“ uzavřel Vitík.

Akce měla na malou vesničku vysokou účast, nechyběl na ní ani přelet vrtulníku.

Informační centrum Národního parku Šumava v Kašperských Horách.
Infocentra NP Šumava jsou nyní uzavřena