„Pozváno bylo 27 dětí, ale nakonec se jich dostavilo jen 22. Chlapců se sešlo devět, děvčat bylo třináct, z toho dvoje dvojčata. Všechny děti i s rodiči přivítal bývalý místostarosta Jan Vrána, zpívaly a recitovaly děti z Mateřské školy Sluníčko,“ popsala vítání občánků matrikářka z Městského úřadu v Klatovech Šárka Červená.