Po bohoslužbě následovala volná zábava. Akce se konala již devátým rokem. Dostavili se místní, ale také Bolešinští a Klatovští. „Kapli jsme nechali opravit na vlastní náklady. Její restaurace stála mnoho sil. Dnes vypadá dobře, ale kdyby nebylo našeho zásahu, nacházela by se v dezolátním stavu. Pro lidi z okolních obcí je to jediná akce, kam mohou přijít a pobavit se. Je to kulturní ozdoba kraje," řekl organizátor setkání Miloslav Trefanec.

Jedním z účastníků setkání byl i Ivan Rubáš: „Chodím sem každoročně. Je to deváté setkání, které vede Miroslav Trefanec. Všichni se zde pozdravíme, podporujeme obec Bolešiny, pod kterou Čínovec spadá. Pomoc funguje vzájemně. Nemohl jsem chybět. je to krásná akce. Hlavní náplní je přijít a zažít dvě tři hodiny v přírodě, kdy se bavíme s přáteli. Lze mluvit o setkání poutníků a přátel. Je možné si vybrat bohoslužbu, posezení s písničkou, nebo volnou zábavu," komentoval událost Rubáš.