Konal se tam totiž projektový týden pro zdraví. „Naši žáci si připraví program v první pomoci, mají přednášky na téma kouření, AIDS, zdravá výživa, porucha příjmu potravy a problematika drog. Naučí se tak prezentovat své názory, vědomosti a dovednosti. Děti ze škol pak mají poznatky zprostředkované někým jiným než učiteli a lépe je tak někteří přijímají," uvedl zástupce ředitelky pro střední zdravotnickou školu v Klatovech Jaromír Veselý. Projektový týden se na škole konal už čtvrtým rokem a je stále hojněji navštěvovaný. Letos se ho zúčastnilo několik set dětí. „Byly zde všechny klatovské základní školy, ale i třeba ze Švihova, Hartmanic, ze Strážova, z Nýrska, z Janovic, z Dolan, z Bezděkova a z Vrhavče," vyjmenoval Veselý. Většinou se akce účastní žáci od šestých do devátých tříd.