Ryze mužskou záležitostí se mohla stát páteční akce, na které přivítal starosta Švihova Václav Petrus ve výstavní síni na hradě zástupce organizací a spolků, aby ty nejangažovanější z nich ocenil za jejich dlouholetou práci a popřál jim do nového roku hodně zdaru. Ať šlo o včelaře, hasiče nebo členy Sokola. Na dotaz Deníku, kde má nějakou oceněnou ženu, odvětil v nadsázce: „Ženám se lépe daří u rodinného krbu než ve veřejném životě. Ale na příští rok se pokusím nějakou sehnat.“

Na slavnostním setkání ale ženy nechyběly. Všechny opustily své domácnosti, aby byly svým mužům jako vždy po boku, a tak večer přerostl v příjemné setkání přátel.

Více v pondělním Klatovském deníku