„Akci pořádá pro školu knihovna v rámci přípravy na budoucí povolání. Pozvala jsem Střední školu zemědělskou a potravinářskou z Klatov, aby předvedla učební obory. Děti si tak vyzkouší obory i v praxi a blíže se seznámí s možnostmi, kam by případně mohly po základní škole jít,“ vysvětlila vedoucí janovické knihovna Eva Semelová.

„Tyto předváděcí akce pořádáme pro žáky osmých a devátých tříd abychom dětem ukázali, co všechno se u nás mohou naučit. Jezdíme buď přímo do škol nebo mohou školy přijet k nám. Prezentace učebních a studijních oborů děláme už třetím rokem a myslím, že máme celkem úspěch, že se to na počtu přihlášených dětí projevuje.“ doplnila Eva Sedláčková ze SŠZP Klatovy.