Dobrovolní hasiči ze Zavlekova slavili v rámci oslav sv. Floriána 110. výročí založení sboru. Oslav se zúčastnili vlajkonoši sborů dobrovolných hasičů z obcí a měst okresu Klatovy a žáci zavlekovské mateřské a základní školy.

„Sbor dobrovolných hasičů v Zavlekově byl založen v roce 1902 a ve stejném roce byla zakoupena první stříkačka. Na začátku byli čtyři zakládající členové, 21 činných a 18 přispívajících. Prvním starostou byl zvolen farář Emanuel Hanzlík, velitelem a jednatelem řídící učitel František Mráz a podvelitelem učitel Karel Kunca. V roce 1928 byl založen ženský sbor, do kterého bylo přihlášeno 12 členek," informoval o historii Stanislav Johánek, který je v současné době starostou SDH Zavlekov, velitelem je Miroslav Přerost.

V současné době má zavlekovský sbor 90 členů a pochlubit se může třemi družstvy mužů, jedním družstvem žen a čtyřmi družstvy dětí.

„Pro obec znamená hodně, že tady máme hasiče, protože to je složka, která pomáhá při požárech, živelních pohromách, ale stará se také o společenský a kulturní život v obci. Pořádáme společně například dětský den, pouťovou zábavu, okrskovou soutěž hasičů a podobně," řekl starosta obce Vladislav Vaňourek.
Ten také připomněl poslední zásahy tamního sboru. „Bohužel nám tady hořelo předloni i loni a v obou případech to bylo v květnu, takže nyní máme opět strach, aby něco podobného nepřišlo," uvedl Vaňourek.

Program oslav začal ve 13 hodin slavnostním nástupem a průvodem hasičských sborů obcí na náves k památníku padlých občanů ve světové válce. U památníku byly položeny věnce, vystoupily tam se svým pásmem děti ze Základní a Mateřské školy Zavlekov. Následovaly projevy představitelů obce i vedení hasičů. Poté se hasiči a hosté odebrali do kostela, kde byla sloužena slavnostní bohoslužba spojená se svěcením praporů. Poté se průvod vydal od kostela zpět k hasičské zbrojnici, kde pokračoval program ukázkami historické i současné hasičské techniky.