Po příjezdu kolony historických vozidel vystoupili s projevy starosta města Petr Mottl nebo odstupující ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, pro kterého má tato událost i osobní význam: „Můj dědeček před válkou utekl do Anglie, ale pak se vrátil se spojeneckou armádou, zúčastnil se osvobození a právě tady v Sušici potkal mou babičku, pocházela z Klatov,“ vysvětlil Pospíšil. Pozváni byli také zástupci velvyslanectví USA, příslušníci Texaské národní gardy Brian Hammerness, Richard Jinks a Sportlon Jones. Květiny a věnce byly kromě pamětní desky na náměstí položeny i u Památníku padlých.