Posluchači se těšili z děl Franze Lehára, Johannese Brahmse, Antonína Dvořáka, Pietra Mascagniho a Jacquese Offenbacha. Jako sólisté vystoupili Jitka Šťastná a Jan Šimůnek. Orchestr řídil Jan Kaňka.