Slavnostní večer zahájila mše svatá, kterou sloužil velhartický farář Vendelín Zboroň. V čele pořádajícího týmu stála předsedkyně kulturní komise Anna Havlovičová. „Myslím si, že na dnešní Noc kostelů se podařilo připravit bohatý kulturní program. Na jeho přípravu jsem nebyla sama. Bylo to sice ve velkém chvatu, protože komise vznikla v březnu letošního roku. Myslím ale, že se akce povedla, o čemž svědčí počty návštěvníků. Na mši svatou navázal koncert žáků velhartické školy pod vedením učitelky Marie Volfové. Své umění představil pěvecký sbor i malá školní kapela. Zaznělo i úvodní slovo o historii kostela," uvedla Havlovičová.

Následovalo čtení povídek Maxe Kašparů, který proslul tím, že je držitelem největšího počtu vysokoškolských titulů. Od 20 hodin program pokračoval koncertem Podvečer s kytarou a flétnou, jehož hvězdami byli Martin Cába a Eliška Bošková. Poté přišla na řadu beseda s řezbářem Karlem Tittlem o výrobě Velhartického betlému a na závěr zazněl koncert houslistky Věry Vogeltanzové. V předsálí kostela bylo po celou akci připraveno pohoštění.

Jedním z účastníků akce byl i Pavel Kuneš z Klatov s manželkou a synem. „Velhartická Noc kostelů se moc povedla, počínaje atmosférou, skvělými výkony vystupujících, až po výborné občerstvení. Moc děkuji za celou naši rodinu za velký a opravdu nevšední kulturní zážitek," zhodnotil akci Kuneš.

Celostránkovou reportáž z letošní Noci kostelů ve Velharticích si můžete přečíst ve středu 10. června v Klatovském deníku v příloze Týdeník Klatovska.

Hana Sádlíková