Návštěvníci si tam mohli sami udělat různé velikonoční či jarní dekorace nebo se mohli jen inspirovat či zakoupit. Šikovným rukám se meze nakladly. Technik tvoření tam bylo nepřeberné množství pro malé i velké. Nechybělo tradiční zdobení perníčků, malování či výroba kuřátek.

Petr Motyčka