Francie a francouzština se stala jejím životem, šířila ji mezi svými studenty, kterých byly stovky, a nikdy ji nenapadlo, že by za to mohla být někdy oceněna. Řeč je o profesorce klatovského gymnázia Ivaně Macháčkové, která v pondělí převzala na klatovské radnici od francouzského velvyslance Jeana Piera Asvazadouriana francouzské státní vyznamenání insignie rytíře Řádu akademických palem. Tím ocenila Francie její přínos za šíření francouzského jazyka a kultury.

„Pro ocenění bylo mnoho důvodů. Hlavně to, co vše udělala za ta desetiletí a také za své nadšení a podporu vztahů mezi Klatovy a Poligny," uvedl francouzský velvyslanec Jean Piere Asvazadourian.

Velké poděkování profesorce Macháčkové zaznělo také z úst starosty města Rudolfa Salvetra. „Francouzské velvyslanectví si je dobře vědomo, že to byla ona, které spolu s Janem Vránou a Danuší Bělohlávkovou rozběhla partnerství mezi Klatovy a Poligny. Paní Macháčková se věnuje především mládeži a studentům. Jsou to nejen kulturní a sportovní výměny, ale také znalost cizího jazyka, která pomáhá sbližovat národy obou zemí, a za to jí patří obrovský dík. Právě tyto odstavce v našich partnerských smlouvách považuji za ty nejdůležitější," řekl Salvetr.

Vysoká pocta

Dojetí neskrývala při slavnostním aktu na klatovské radnici ani sama oceněná. „Pro mě to bylo veliké překvapení. Já jsem vše dělala z principu své práce, nikdy bych neočekávala tak vysokou poctu, protože já jsem to považovala za důležitou součást toho, co jsem dělala celý život. Že tohle přišlo po skončení mého pedagogického působení, je pro mne ohromné vyznamenání. V každém případě počítám s tím, že budu pokračovat v pomoci při organizování akcí. Francie a francouzština pro mě byla neznámá hudba, postupně se pro mne otevřel nový svět, který jsem pomáhala předávat dál. Stejně tak ale českou kulturu do Francie, protože i to je velice důležité," řekla Macháčková Deníku krátce po převzetí ocenění .

Byla náročná

Na slavnostní ocenění se přišli podívat také její bývalí studenti, kteří jí přišli pogratulovat. Mezi nimi byly i Michaela Baumlová a Linda Sieglová. „Jsme velice rády, že získala takovéto ocenění, protože si myslíme, že za to, co dělá celý život pro francouzštinu a pro výměnné pobyty studentů, si to zaslouží," uvedla Baumlová.

Zavzpomínaly i na to, jaká byla profesorka, když ony chodily do školy. „Byla náročná, trpělivá, příjemná, milá, bylo na ní vidět, že má studenty ráda. Díky ní jsme se byly podívat v Poligny v rámci výměny a samy rády cestujeme do Francie," dodala Sieglová.