„Čekaly tam na ně  štafety jednotlivců i dvojic, běh na 60 metrů, požární útok CTIF a mnoho dalších soutěží, které mají mladí hasiči nacvičeny z celoroční přípravy," popisuje soutěžní disciplíny vedoucí odborné rady mládeže Bohumír Bucifal  ml.


Mladí hasiči našli své zázemí pro závěrečné kolo hry Plamen na fotbalovém hřišti v Malém Boru, které hravě zaplnili společně se stovkou vedoucích a trenérů. Akce přilákala také desítky diváků a příznivců.


Okres Klatovy má nejvíce mladých hasičů v západních Čechách a svým počtem se řadí dokonce na druhé místo v republice.


„Mám velikou radost z toho, že se na Klatovsku hasičině věnuje tolik kluků a děvčat," potvrdil starosta Okresního sdružení hasičů Josef Veith.
Fotbalové hřiště zaplnili hasiči také v Pačejově. Tam o víkendu slavili 105 let od  založení jejich sboru.


„Náš sbor byl založen v roce 1907. Ustavující schůze se konala v hostinci u Františka Roubala. Sešlo se na ni tehdy 25 činných členů a 16 členů přispívajících. Dnes má náš sbor 77 členů včetně dětí. Máme soutěžní družstvo žen, které se účastní Pošumavské hasičské ligy, ve které v loňském roce obsadilo třetí místo.  Máme družstvo mužů, které se účastní pouze soutěží v rámci okrsku a pochlubit se můžeme dvěma družstvy mladých hasičů, kteří se účastní hry Plamen. Naše organizace má tedy dostatek mladých členů," říká starosta SDH Pačejov Václav Junger.


Hasiči v Pačejově v rámci oslav uspořádali okrskovou soutěž, která byla doplněna o ukázky práce hasiček a hasičů.
„Chtěli jsme se veřejnosti pochlubit tím, co všechno naši členové dělají a umí," dodal starosta.


Zasloužilý a aktivní členové sboru obdrželi v rámci slavnostního nástupu i různá ocenění za svoji práci.


Součástí oslav byl i dětský den, na kterém se podílel obecní úřad a Sokol Pačejov. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny i projížďky na koni.
Okrsková hasičská soutěž se konala i v Hlavňovicích u Sušice.