„Snažíme se školu a školku podporovat, modernizovat je a vytvořit dětem hezké a důstojné prostředí pro jejich vzdělání. Bez školy by už v naší obci nebylo nic,“ říká starosta obce Petr Zahrádka.