„Ráno jsme si s dětmi dali buřty, poté jsme pro ně připravili různé soutěže, například házení brambor do hrnce, slalom s kolečkem, ve kterém vozily plyšové myši, musely prolézat připravenou dráhu a na závěr si mohly společně s učitelkami zatancovat na čarodějnické diskotéce,“ řekla vedoucí učitelka Marta Čápová.