Když se lidé opravdu snaží, může se velká akce uspořádat i v malé vesničce. Potvrdilo se to i v Anníně na Sušicku. Přestože tam žije jen pár desítek obyvatel, dokázali o víkendu uspořádat tak velkou pouť, že si o ní mohou nechat zdát lidé i v mnohem větších obcích.


Pouť nabídla mnohé. Lidé si mohli užít prohlídek obce i skláren, vyslechnout přednášky, vidět ukázky meziválečného opevnění, poslechnout hudební vystoupení, zhlédnout vystoupení místních žen či se zúčastnit procesí ke sklářské hrobce, zakončeného poutní mší svatou. Nechyběly samozřejmě ani kolotoč, střelnice či cukrová vata.


Asi největším lákadlem byly průvody s muzikanty, které se vydaly od dvou místních skláren ke kapličce, kde byla zvolena historicky první annínská sklářská královna. Stala se jí dcera brusičů a vnučka bývalého šéfa annínské sklárny Lucie Hájková. Dostala jméno Lucie I. Annínská. Brusírna v Rajsku jí věnovala korunku, huť v Anníně pro ni vyrobila skleněné žezlo a jablko. „Budu usilovat o zvelebení Annínska, jeho památek i přírody. Budu hledat mosty mezi lidmi, podnikateli a přáteli Annínska," to mimo jiné stovkám přihlížejících slíbila novopečená královna.