Město první únorový den zaslalo dopis na kraj, ten se jím bude co nejdříve zabývat. Hejtman Rudolf Špoták stále preferuje jiné řešení.

Rada města tak dala hejtmanovi, radním a zastupitelům Plzeňského kraje zcela konkrétní nabídku na převzetí Sušické nemocnice, aby mohla zaujmout místo v systému fungujících nemocnic Plzeňského kraje. „Věřím, že naše nabídka bude pro Plzeňský kraj velmi zajímavá a hlavně pomůže Sušické nemocnici. Sami to nezvládneme. Jsme přeci jen malé město a naše zdroje a možnosti jsou omezené. Přesto uděláme vše pro to, abychom nemocnici zachovali,“ vyjádřil se k nabídce místostarosta Sušice Karel Požárek.

O budoucnosti nemocnice se jedná již několik let a zatím nebyl žádný záměr zcela jasný. A to se podepisovalo na náladě ve městě a především mezi zaměstnanci nemocnice. Původně chtělo město nabídnout Plzeňskému kraji nemocnici k pronájmu za určitých finančních podmínek, nyní ji nabízí bez jakýchkoli podmínek a nejméně na čtyřicet let. Budovy i veškeré vybavení získá kraj do dlouhodobého pronájmu bezplatně. Město se naopak zavazuje hradit ze svých prostředků například opravy budovy nemocnice, pomáhat při snížení energetické náročnosti provozu, spolupracovat při hledání nových zaměstnanců, provozovat a opravit ubytovnu pro zdravotníky, podílet se na úhradě ztráty z poskytování akutní péče nebo spolufinancovat nákup CT.

Gang lákal sexuchtivé Němce na radovánky, pak je zbil a obral o věci
VIDEO: Gang lákal sexuchtivé Němce na radovánky, pak je zbil a obral o věci

Plzeňský kraj dlouhodobě deklaruje ochotu nemocnici pomoci nejen finančně, ale také převzít její provozování. Proto vedení města věří, že se kraj bude co nejdřív nabídkou zabývat a bude přijata. „Dopis jsme obdrželi a budeme se jím zabývat. Ale už na zastupitelstvu v Sušici jsem řekl, že preferujeme převod nemocnice do osobního vlastnictví, což je pro nás nutné kvůli investování a žádání o různé dotace. Během února rozhodneme, jak se k dopisu a nabídce postavíme,“ řekl Deníku hejtman Rudolf Špoták.

Nemocnice díky obětavosti a trpělivosti zdravotníků funguje i v současné nelehké personální situaci. Zachována je činnost oddělení následné péče, ARO, JIP, rehabilitace, chirurgické a interní ambulance, dětské ambulance, laboratoře i rentgenu a SONO. „Od pronájmu Sušické nemocnice Plzeňským krajem si slibuji zejména uklidnění rozbouřené atmosféry sporů o budoucnost. Nemocnice získá tolik potřebný klid na stabilizaci a rozvoj. Stane se opět vyhledávaným zaměstnavatelem a kvalitním poskytovatelem zdravotních služeb v Plzeňském kraji. A to nejen jeho obyvatelům, ale i mnoha návštěvníkům Plzeňského kraje,“ dodal místostarosta Požárek.

Vedení města věří, že se Plzeňský kraj rozhodne nabídku přijmout. „Potřebujeme už znát jasný názor Plzeňského kraje na převod nemocnice, protože nervozita z toho, co bude, neustále stoupá. Potřebujeme vědět, na čem jsme, stejně tak zaměstnanci nemocnice,“ uvedl starosta Petr Mottl.