V současné době se bourá technická budova, která stojí za vjezdem do areálu Klatovské nemocnice, na jejím místě má stát dialýza. Zatím sídlí v jedné ze starších budov, kterou využívá z větší části jako depozitář klatovské Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, ale v přízemí je stále ještě nefrologická ambulance a právě dialýza. Pro tato dvě pracoviště ale vzniknou nové prostory přestavbou starých garáží a nevyužívané spalovny v těsné blízkosti monobloku. Do nového by se měly přestěhovat už příští rok. „V současné době je připraven realizační projekt, stavba má platné stavební povolení a Plzeňský kraj schválil na výstavbu přes 60 milionů korun včetně zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Měly by začít v druhém pololetí,“ řekl už dříve náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Urgentní příjem

Dalším investičním záměrem je dostavba monobloku, s níž souvisí i vybudování urgentního příjmu. „Nový urgentní příjem má vzniknout v rámci monobloku v návaznosti na zadní vchod, nové křídlo pak západně od monobloku. I když jde o dvě lokace, tak stavby i péče v nich na sebe přímo navazují. Jde o jeden projekt, který umožní zefektivnit péči o pacienty v ohrožení života, ale také významně rozšíří lůžkovou péči a přiblíží k sobě některá spolupracující oddělení a v neposlední řadě zlepší zázemí pro stávající i nový personál,“ popsal ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml.

Ilustrační foto
Některá města chtějí lidem pomoci, odpustí poplatky za odpady, v Sušici i nájem

Nové křídlo monobloku by mělo mít sedm podlaží. Do suterénu se přesunou biochemická a mikrobiologická laboratoř, které působí ve dvou starších objektech, z nichž jeden je dokonce mimo areál. V přízemí budou ambulance a infuzní stacionář. V nadzemních patrech pak vzniknou nové lůžkové stanice pro interní oddělení, ortopedii včetně návazných lůžek rehabilitačního oddělení a do přístavby monobloku se přestěhuje z vůbec nejstarší budovy areálu následná resp. dlouhodobá ošetřovatelská intenzivní péče (NIP, DIOP). „V nejvyšším poschodí bude provozní zázemí a zázemí pro personál. Celá přístavba bude propojena s monoblokem a nové lůžkové stanice budou navazovat na současná pracoviště jednotlivých oddělení a samozřejmě i na trakt operačních sálů. Nemocnice přístavbou navýší počet akutních lůžek, aby lépe odpovídal potřebám našeho regionu a mohli jsme i lépe čelit nestandardním situacím, jako byla péče v době covidové pandemie,“ dodal ředitel nemocnice.

Nová psychiatrie a parkoviště

Do budoucna Klatovská nemocnice také plánuje postavit nový pavilon psychiatrické péče. „Stavbu zamýšlíme v horní části areálu vedle pavilonu sociálních lůžek. Šlo by o dvoupodlažní objekt, kdy ve spodním podlaží budou ambulance, sklady, lékařské pokoje, kanceláře a technické zázemí a v horním patře lůžkové oddělení, které bude z části uzavřené,“ popsal stavbu vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl s tím, že před objektem bude i několik parkovacích míst.

Po přestěhování psychiatrie by uvolněné prostory byly využity k rozšíření oddělení následné péče, která je na Klatovsku stále nedostačující.

Klatovská nemocnice.
Klatovská nemocnice v novém slaví deset let, má na kontě téměř osm tisíc porodů

Chystané záměry zvýší návštěvnost nemocnice, proto se počítá i s vybudováním nového parkoviště. To bude v místě jedné z nejstarších budov v areálu, kde dříve působilo rehabilitační oddělení. „Pro tuto budovu nemáme vzhledem k vnitřním dispozicím a nevyhovujícímu technickému stavu další vhodné využití. Rekonstrukce by byla příliš nákladná. Proto je v plánu odstranění objektu a na uvolněném pozemku výstavba parkoviště pro více než 30 vozidel,“ doplnil Jakl.