Tématu se věnujeme dnes na celostátních stranách, vzhledem k závažnosti problému ale zveřejňujeme i dva příběhy z Klatovska, které dokazují, že se pronásledovaní lidé jen těžko dovolají pomoci.


Příběh první


Jsem již přes rok obětí stalkingu. Mám od něj až 50 hovorů denně, nespočetně sms zpráv, e-mailů, vyhledává mne a děti osobně, mám zápisy od policie, kontaktuji Rosu, BKB, FOD, různé poradny, psychology. Bohužel nikdo není kompetentní k tomu, aby zastavil stalkera, který mi vyhrožuje zabitím a obtěžuje mé děti, kterým dokonce řekl, že jsem psychicky nemocná, proto musí ode mne pryč a on pro to udělá maximum. Je to bývalý partner, s kterým mám malého syna. Stalkerovi nejde o dítě, ale o to, aby se dítě stalo nástrojem, jak se ke mně dostat. Nikdo si neumí představit, co prožívám v jeho přítomnosti. Jak zastavit stalkera a ochránit sebe a své děti?


Příběh druhý


Jsem maminkou bezmála šestiletého dítěte a stalker je mi po čtyři roky neustále v patách. Můj osobní život se zastavil, neprožívám nic jiného, než strach o životy svých blízkých, mé rodiny, svůj i mého dítěte. Vším jsem si po tu dobu prošla: milostné i oplzlé SMS, telefonáty v kteroukoliv dobu - s následným funěním do telefonu a pouštění hrůzostrašné hudby, dárky, nechané za dveřmi, posílání milostných dopisů, jak jen my tři k sobě patříme a nikdo jiný, vyhrožování, hrubé nadávky, vyhrožování smrtí komukoliv, kdo se ke mně přiblíží, napadání lidí v mojí blízkosti, najíždění na ně autem, omezování v jízdě, škrábání aut a ničení aut, komukoliv, kdo se mi snaží pomoci, obcházení jeho bydliště, které si můj bývalý partner velice brzy zjistí, telefonování na jeho telefon a vyhrožování – sprosté a vulgární telefonáty příslušníkům rodiny člověka, který se ocitne v mojí blízkosti, sledování jej, objíždění jeho pracoviště. Přestávám v této zemi věřit, že volání člověka je bráno vážně.


Marně hledají pomoc


Ženy, ale i muži, kteří se stali obětí stalkingu, se shodují v tom, že prožívají peklo na zemi a že jim nikdo nedokáže pomoci. Marné je podle nich obracet se na policii, orgány péče o dítě podle nich spíše nahrávají tyranům, když jim jako otcům umožňují stýkat se s dětmi, které jsou pro ně spíše nástrojem k vydírání než milovaným potomkem.


Přestože někteří považují chování obětí stalkingu až za hysterii, rozhovory Klatovského deníku s odborníky potvrzují, že obrana před pronásledovateli je skutečně téměř nemožná. K zásahu dojde, až když se stane něco vážného, to už však může být pozdě.


Není to trestný čin


„Policista sice může dotyčného upozornit, že páchá něco, co hraničí s přestupkem či trestným činem, ale na rozdíl od domácího násilí, kdy lze násilníka vykázat z domu, mu nemůže zakázat přístup,“ připustil Josef Švec z klatovského okresního policejního ředitelství a potvrdil, že neustálé SMS, telefony a pronásledování nejsou důvodem k zásahu policie. „Až v případě, že by dotyčný vzbudil v dotyčné obavy, že své pohrůžky uskuteční, například by před ní mával nožem a ona se bála, že jí ublíží, by mohlo jít o přestupek nebo dokonce trestný čin,“ vysvětlil Švec.

Právě to, že stalking není u nás na rozdíl od některých jiných států dosud trestným činem, je i podle okresní státní zástupkyně Jiřiny Vítovcové hlavní problém. „Pro trestní stíhání proto musí jednání naplňovat skutkovou podstatu jiného trestného činu, třeba vydírání,“ doplnila Vítovcová. Pokud se podle ní již stalking řeší, pak v naprosté většině případů jen jako přestupek.


Slovo psychologa


„Stalker bývá většinou člověk s osobnostní poruchou. Nejčastěji vykazuje asociální či narcistické rysy. Bývá osobnostně nezralý, nezdrženlivý, emočně labilní a svoji vůli prosazuje bez ohledu na okolí. Nedokáže zvládnout to, že ho dotyčná žena opustila, a chce ji vidět poníženou,“ říká psycholožka Klatovské nemocnice Vendula Tylová. Ta přiznává, že stalker může na pohled působit jako sympatický a inteligentní člověk, přesto je schopen dělat například bývalé manželce peklo na zemi. „V narcistickém vzteku je schopen dělat věci, které by od něj nikdo nečekal. I proto se tyto poruchy někdy těžko odhalují.

Problematické bývá i léčení, protože tyto osobnostní rysy bývají hluboce zakořeněné a není snadné je změnit,“ připouští Tylová. A jak se podle ní má chovat oběť stalkingu? „Dát jednoznačně najevo, že si to nepřeji. Doporučuji také svěřit se se vším svým blízkým a obklopit se jinými lidmi. Zároveň se doporučuje měnit návyky a rozhodně je dobré schovávat si důkazy, například nahrané hovory, esemesky či poškozené věci,“ doporučila psycholožka. Ta připustila, že stalkera někdy zastaví až hrozba soudního líčení, v krajních případech ani ta ne.