Udržení a modernizace Základní školy a Mateřské školy v Předslavi je pro tamní zastupitelstvo prioritou číslo jedna. Obce se snaží školu i školku udržet za každou cenu. „Škola k obci prostě patří a nedovedeme si představit, že by tomu bylo jinak,“ říká starosta obce Předslav Petr Šindelář. V Předslavi byl školní rok 2008/2009 zahájen v základní škole s počtem 27 žáků a v mateřské škole s 22 dětmi.


„Mateřská škola je u nás organizována jako jednotřídní a základní škola pak jako dvojtřídní. V 1. a 2. ročníku základní školy vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Všestrannost, třetí až pátý ročník pracuje podle učebních dokumentů Základní škola,“ informuje ředitelka školy Alena Kroupová.
„Jsme sice malá školička, ale snažíme se děti připravit na přechod do jiných škol co nejlépe,“ pokračuje ředitelka. S nedostatkem žáků však bojovali v minulosti i zde. Nyní se situace zlepšila. Do mateřské školy během roku přibude ještě 6 dětí a bude nutné dokonce žádat o navýšení kapacity.
Aby škola odpovídala všem hygienickým předpisům, snaží se OÚ školské zařízení modernizovat.


Před prázdninami byla na základě požadavků okresní hygienické stanice zřízena ve vstupu do sklepa nová úklidová místnost. O hlavních prázdninách pak probíhalo malování a dokončena byla i třída pro družinu, kterou nově navštěvuje dvacet dětí. Ve třídě mateřské školy byly rodiči odstraněny staré sololitové obklady, dále byly upraveny omítky, zavěšeny nové záclony a položen nový koberec. Tyto práce přišly celkově na zhruba 85 tisíc korun. Zbývá ale ještě vybavit třídu mateřské školy moderním nábytkem. Modernizace této třídy si vyžádala další investici ve výši zhruba 50 tisíc korun.
Největší investicí ale byla přestavba vstupní verandy školy, která byla několik let v havarijním stavu a nemohla být používána. Stará se zbourala a vystavěla se nová, zcela od základů za 414 tisíc korun. Zde byly využity finanční prostředky z dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje, které obec na vstupní verandu školy obdržela loni před Vánoci.