První zmínky o obci Mochtín jsou velmi kusé. Pravděpodobnost jejího vzniku je mnohem starší, nejsou však písemné doklady z té doby. Mochtín je ves původu prastarého, která byla v nejstarších dobách samotným statkem. V roce 1398 koupil Mochtín pan Půta z Dolan. Z té doby také pochází první písemná zmínka o Mochtínu. Ze zmínky v Zemských deskách je patrné, že někdy před tímto letopočtem původní Zemské desky shořely, ale byly obnoveny a bylo dokázáno, že osada Mochtín již dříve existovala, ale není již učiněn záznam o roku vzniku.

Mochtín s okolím byl založen v nejdávnějších dobách, tj. v dobách pohanských. Do té doby klade se i založení Mochtína a mnohých obcí v našem okolí, zvláště Těšetin, Srbic, Újezdce a Kocourova. Známo je, že za husitských válek patřil Mochtín s okolím pod Protivu z Těšetína. Tato obec byla místem, kde došlo ke krvavé bitce s císařským vojskem, táhnoucím na husitské Klatovy.

Za doby císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II. zde povstaly selské stavy proti robotě. Roboty byly tenkrát zbaveny jen hostince, které se musely starat o to, aby „pivo dobře vychlazené bylo a z panských pivovarů se čepovalo“. Tehdy byl Mochtín malou vsí s 31 čísly. Císař František I. v roce 1808 nechal stavět od Domažlic do Třeboně silnici, a to směrem nejkratším. Silnice vedla také přes Mochtín k Horažďovicům, díky čemuž se do obce dostal čilý společenský i obchodní ruch.

Obec tvořily původně zemědělské usedlosti. Před třicetiletou válkou (1618 – 1648) se v obci nacházelo 25 selských gruntů, všechny původní usedlosti z roku 1744 postupně vyhořely.

(Zdroj: OÚ Mochtín)