Tentokrát redaktor Deníku navštívil v rámci seriálu U vás na návštěvě obec Dlouhá Ves, kde si povídal se starostou obce Jiřím Vichrem (na snímku) nejen o tom, co se v obci za poslední rok podařilo.

Co se vám tedy letos podařilo udělat?

Myslím si, že poslední rok byl pro nás velmi úspěšný. V roce 2013 jsme podali celkem 13 projektů k žádosti o dotace, a to jak na Plzeňský kraj, tak na ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo školství nebo na Státní fond životního prostředí. Z těchto 13 projektů bylo podpořeno osm.
Největší investiční akcí byla stavba nových šaten na fotbalovém hřišti. Celkové náklady na tuto akci činily více než pět milionů korun, z toho dva miliony jsme získali z dotace od ministerstva školství.

Další akce, kterou se podařilo zajistit pomocí dotací, bylo pořízení digitálního povodňového plánu a bezdrátového rozhlasu, který byl rozveden do všech sedmi obcí a dvou kempů. To stálo dva miliony korun, získaná dotace činila 1,8 mil. korun. Pořídily se bezpečné branky, vybudovala se nová lesní cesta na Platoř, kde byly náklady 2,5 milionu korun a na kterou se nám podařilo získat dotaci jeden milion. Zakoupili jsme mulčovač za traktor a jeden křovinořez za 180 tisíc korun. Zde byla dotace 70 tisíc korun. Na zateplení školy byly náklady půl milionu korun. I tam šla dotace ve výši 200 tisíc korun. Vysadila se i nová švestková alej při cestě do Bohdašic a podobně.

V každé obci věnují velké peníze na opravy a údržbu místních komunikací. Jak jste na tom u vás?

V letošním roce jsme se též věnovali pravám komunikací. Ve své správě jich máme zhruba 16 kilometrů. Po úpravách lesní cesty do Platoře jsme dotáhli novou cestu až do samotné obce Platoř, což nás stálo 600 tisíc korun. Také letos jsme opravili několik cest postřikem a zadrťováním za 350 tisíc korun. Asfaltový povrch dostalo dalších několik úseků, někde zbylo pouze na štěrkový povrch. Jinde jsme opravili propustky nebo části kanalizace. Celkově jsme ze svých prostředků investovali okolo 1,5 milionu korun. Součástí komunikací je také veřejné osvětlení. V letošním roce se nám povedlo vyměnit 40 kusů pouličních svítidel za moderní a tím uspořit elektrickou energii a náklady spojené s ní.

Je tu zima a s tím i povinnost obcí udržovat komunikace. Jste na to vybaveni a kolik vás ročně tato údržba stojí?

Co se týče zimní údržby, jsme na zimu připraveni. Máme k dispozici dva traktory, dvě radlice, jeden sypač za traktor, sypač na sůl za traktor. V letošním roce jsme si vybudovali také nové boxy na posypové hmoty, které jsou tak v suchu a snadno se nabírají. Zimní údržba nás stojí zhruba 120 tisíc korun, záleží na počasí.

Zmínit ale musím i letní údržbu. V létě prořezáváme cesty, sečeme příkopy, čistíme a zametáme. Tady bych chtěl poděkovat našim zaměstnancům, které využíváme z úřadu práce. Jsou to místní lidé, kteří chtějí pracovat a díky výborné spolupráci s Úřadem práce v Klatovech a v Sušici je můžeme zaměstnat v obci. Jejich zásluhou je posečeno, uklizeno, jsou ostříhané ploty a podobně.

Nezapomínáte na své spádové obce?

Nezapomínáme. V každé naší obci občané něco potřebují a my se jim snažíme každý rok vyjít vstříc. V letošním roce jsme investovali také v obci Annín, kde jsme na žádost občanů koupili čistírnu odpadních vod, kanalizaci a vodovod v dražbě za 800 tisíc korun. U tohoto zařízení jsme museli také částečně investovat do oprav půl milionu korun. Do budoucna by se měla čistírna odpadních vod v Anníně ještě nutně opravovat tak, aby došlo k navýšení její kapacity.

A jaké máte plány do budoucna?

Je toho mnoho a některé plány tlačíme před sebou už několik let. Bohužel vše stojí na penězích a těch je nedostatek. Pokoušíme se několik let o kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Do této akce se můžeme pustit jen za předpokladu, že dotace dosáhne 85%. Potřebujeme vyřešit kulturní dům, rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce, opravit komunikace, potřebujeme osm nových zastávek autobusu, potřebujeme hřiště s umělým povrchem v Anníně a také opravu kaple zakladatelů annínské sklárny a tak dále.