Obec Zavlekov leží na hlavní silnici z Klatov do Horažďovic. Má 433 obyvatel a k Zavlekovu patří místní části Suchá, Mladice, Vlčnov, Skránčice a Plichtice.
Od léta 2007 je starostou Vladislav Vaňourek, se kterým jsme si povídali o minulosti a současnosti obce.

Jaké velké investiční akce má vaše obec v poslední době za sebou?
Významnou akcí v posledních letech byla v naší obci výstavba čtrnácti bytových jednotek v obci z bývalé administrativní budovy zemědělského družstva. S tím souvisela i výstavba nových komunikací a úpravy cest v centru obce. Zasíťovali se pozemky určené pro výstavbu nových rodinných domků, na což nám byla uznána dotace ve výši 150 tisíc korun. Zbytek peněz do 710 000 korun se platilo z rozpočtu obce.

V letošním roce jsme požádali o další prostředky na výstavbu nových chodníků a osvětlení. Bohužel dotaci jsme nedostali a jsme náhradníky. Stojíme tedy před důležitým rozhodnutím, zda výstavbu chodníků a osvětlení zaplatíme z kasy a budeme doufat že s dotací uspějeme, a nebo počkáme na příští rok.
Komunikace nás opravdu tíží dlouhou dobu. Proto jsme třeba v loňském roce opravovali místní komunikace ve spádové obci Skránčice, kde se úpravy obce zatím prováděly ve dvou fázích. Opravilo se okolí návsi a kapličky. Prašné cesty byly pak vyasfaltovány.

Významnou investiční akcí byla i oprava sociálního zařízení v budově mateřské školy. Tam jsme museli vyměnit veškeré sanitární zařízení, obklady, dlažby sprchový kout i nové radiátory. Děti jsou chloubou obce a tak se snažíme do jejich budoucnosti investovat co možná nejvíce. Na tyto opravy šlo z rozpočtu obce 162 tisíc korun.

A jaké plány máte v nejbližší době?
Postupně se musíme pustit do úprav v obecní restauraci. Zde se musí investovat do sociálních zařízení a vyřešit musíme i nové odvětrání sálu. Tyto práce odhadujeme na zhruba půl milionu korun. Čeká nás také oprava komína na budově obecního úřadu, ve Vlčnově se bude investovat do oprav kanalizace, nové autobusové zastávky se dočkají obyvatelé Mladic.

Opravit musíme také kapličku ve Skránčicích. Tu podřízneme, budeme ji izolovat, umístí se nové okapy a vyřešit musíme i terénní úpravy. Přibyde jeden schod a zábradlí. Na opravu kaple žádáme z prostředků Evropské unie přes Mikroregion Plánicko.

Největší investicí v letošním roce bezesporu bude oprava budovy Základní školy. Potřebujeme vyměnit stará a nevyhovující okna, dveře, střechu, celou budovu musíme zateplit. Přemýšlíme i o ekologickém vytápění. Celá rekonstrukce školy je zatím ve fázi zpracování projektové dokumentace a hledání vhodných zdrojů financování.

Do konce dubna letošního roku budeme také vědět, zda jsme uspěli s naší žádostí o finanční prostředky na opravy a obnovy parčíků v obci. Ty chceme opravit například v okolí hřbitova, na návsi před obchodem a u Zahálků. Vykácí se staré tůje, křoviska a vysadí se nová, vhodná zeleň včetně umístění laviček a podobně. Na náves se vysadí stříbrný smrk, který bude sloužit o Vánocích k různým adventním akcím.

Co vám v poslední době nejvíce zamotává hlavu?
Jsou to odpady. S místními občany se domluvíme, je zajištěn svoz komunálního odpadu, kontejnerů ale i objemného a nebezpečného odpadu. Horší to je s chalupáři. Ti si s tříděním a vyvážením odpadů nedělají žádné starosti. Kontejnery jsou plné odpadu který tam nepatří. Najdete tam mikrovlnné trouby, vysavače, plasty, polystyrén, koberce ale i jídlo. Mnozí chalupáři za odpady vůbec neplatí. Situace se ale už řeší a bude projednána zastupiteli v nejbližší době.

Co cestovní ruch? Jste na hlavním tahu Klatovy - Horažďovice…
S turisty tu je zatím problém. Přesto připravujeme celou řadu akcí, které by nám je měly do obce v nejbližší době přivést.

Využít k tomu chceme například historickou sýpku ze 16. století, ve které chystáme kamenické muzeum. Před několika lety dostala sýpka o čtyřech patrech novou střechu, trámy byly vypískované. Mnohé z nich pocházejí právě ze 16. století. Upravíme studii, projekt a požádáme o dotaci. Pokud se vše podaří, novou expozici bychom v sýpce mohli otevřít už v roce 2011.

Spolupracujeme s odborníky i historiky. Kamenictví do našeho regionu patří a muzeum s touto tématikou v regionu není. Už nyní sháníme exponáty, vyzpovídáváme pamětníky. Muzeum by do obce mohlo přivést turisty. Pomoci by k tomu mohla cyklostezka, naučná stezka a hipostezka. I tohle jsou naše záměry a plány nad kterými vážně uvažujeme a které na zastupitelstvu řešíme. Chceme totiž odvést cyklisty ze silnic do polí a luk. Vždyť v okolí máme mnoho zajímavých výhledů do krajiny, a to jak na Javor, Antýgl, Pancíř tak i na hrad Kašperk.

V blízkosti je jezdecký areál Krutěnice. S nimi bychom chtěli přivést do Zavlekova již zmíněnou hipostezku. Jsme přesvědčeni, že turistický ruch přispěje jak k propagaci obce tak i ke zvýšení tržeb místním podnikatelům. Výhodou jsou totiž v okolí dvě rekreační střediska Valcha a Hnačov. Zavlekov by se pro mnohé rekreanty mohl stát cílem výletů s bohatým využitím.K propagaci i jako lákadlo by mohla sloužit i zřícenina hradu nad obcí.