Naše první kroky vedly tradičně na obecní úřad, kde jsme si povídali se starostou obce Pavlem Benediktem.

Jak dlouho jste starostou a co byol váším prvním největším úkolem po nástupu do úřadu?
Starostou Břežan jsem druhé volební období. Mým prvním největším úkolem bylo zajištění dostatečného množství pitné vody pro Břežany. Dříve byla obec totiž zásobována pouze ze studní, které byly pod vrchem Slavník. V důsledku toho, že povrchové vody ubylo, začaly být u nás problémy. Musel se udělat hlubinný vrt, který zajistil potřebnou kapacitu pitné vody pro celou obec.

Nastaly nám ale jiné problémy. Měli jsme vodu, ale poruchový vodovod. Museli jsme tedy začít s jeho opravami. Jsme malá obec a peněz moc nemáme. Proto jsme museli opravy rozvrhnout do několika etap podle toho, jak se nám dařilo sehnat potřebné finanční prostředky. nyní máme tedy v celé obci litinové a nebo plastové potrubí. S těmito pracemi souvisí ale i následné opravy komunikací. I ty jsme museli dělat postupně. Minulý týden byla v obci zahájena poslední etapa oprav místních komunikací. Teď budeme mít v celé obci kompletně všechny cesty opraveny balenou drtí. Ani to bychom si však bez dotací nikdy nemohli dovolit.

Co vás čeká v nejbližší době?
V letošním roce jsme si podali žádosti do tří dotačních řízení a ve všech jsme byli úspěšní. První dotaci ve výši 150 tisíc korun jsme získali od Plzeňského kraje na opravu střechy budovy obecního úřadu. Celkem tato oprava ale stála 400 tisíc korun. Tyto peníze jsme dostali hlavně proto, že v naší obci je vyhlášena vesnická památková zóna. Střecha byla již opravena. Pustili jsme se do ní hned na začátku roku.

Druhá dotace ve výši 200 tisíc korun je určena na opravy místních komunikací. I zde musíme doplatit zhruba 300 tisíc korun z obecního rozpočtu.
Třetí dotace ve výši 60 tisíc korun je určena na opravu památníku padlých v naší obci. Ten už nutně potřebuje opravu. Celkové náklady jsou v tomto případě vyčísleny na 110 tisíc korun. I zde jsme museli podstatnou část dát z pokladny.

A co další investice, plánujete něco do budoucna?
Více akcí dělat zatím nebudeme. Vše je odvislé od peněz. Příští rok bychom chtěli pokračovat v opravách omítek na budově obecního úřadu a podobně.

Jak obec spolupracuje s místními spolky?
Protože v obci máme pouze dva spolky, a to hasiče a myslivce, snažíme se s nimi spolupracovat. Samy spolky bojují s penězi, a tak se snažíme vypomoci, jak můžeme. Za pomoc při údržbě obce a dalších brigádách získávají od nás finanční odměny. Jeden rok pracují hasiči, druhý zas myslivci. Musí se střídat.

Jaká je vybavenost vaší obce a co kulturní život?
V obci máme jeden obchod s potravinami, který zde provozuje ZKD Sušice. Hospoda zde není, ale v hasičské zbrojnici máme společenskou místnost, které se využívá pro konání všech akcí pořádaných v obci. Břežany ale jinak žijí bohatým kulturním životem. Pořádáme dětské dny, maškarní bál pro děti, setkání občanů s hudbou, drakijádu, Anenskou pouť a nově i rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem a další. Aktivní jsou i ochotníci, kteří působí při hasičském sboru. Ti mají svůj lesní areál, kde pořádají zábavy, divadla i sportovní turnaje.