Velikonoce ve Staré poště v Klenčí.
Období lidových tradic a vítání jara: jaké bývaly Velikonoce na Domažlicku