„Stavba obchvatu Klatov je dlouhá zhruba 7,5 kilometru, v současné chvíli máme utraceno zhruba padesát procent finančních nákladů. Pokud vše půjde hladce, a vypadá to, že ano, protože zhotovitel pracuje, jak má, tak bychom v listopadu 2024 chtěli stavbu zprovoznit a v květnu 2025 zcela dokončit,“ řekl ředitel ŘSD pro Plzeňský kraj Miroslav Blabol.

Dle jeho slov je výhodou, že stavba obchvatu neomezuje průjezd městem Klatovy. „Stavíme na zelené louce a nedochází k žádnému omezení dopravy,“ poznamenal Blabol.

Zdroj: Daniela Loudová

„Stavba je zhruba ve své polovině, ať už co se týče rozpracovanosti mostních objektů, tak i zemních prací a prací na vozovkových vrstvách hlavní trasy,“ doplnil informace za zhotovitele Mikuláš Horník a sdělil také, jak bude obchvat zprovozněn: „Plánujeme zprovoznění ve dvou etapách, první část bude zprovozněna 15. srpna 2024 od Štěpánovic po úrovňové křížení se silnicí I/22 směr Horažďovice a v listopadu zprovozníme druhou část.“

Jakmile bude obchvat zprovozněn, bude silnice první třídy předána následným majetkovým správcům, částečně městu Klatovy a částečně se stane krajskou silnicí.

Přeložka u Šlovic

Řidiče ještě více potěší zpráva ohledně přeložky silnice I/27 od Šlovic do Přeštic, kde se projedou ještě dříve. „Zde je hotovo zhruba tři čtvrtě stavby. Podle smlouvy o dílu by měla být zprovozněna kompletně v dubnu 2024, ale pokud vše půjde tak jako k dnešnímu dni, tak se nám možná podaří ji zprovoznit již v listopadu letošního roku. Je to naše tajné přání. Kompletně by měl být obchvat dokončen v září 2024, stál přes jednu miliardu korun,“ informoval ředitel ŘSD.

Nejde ale o jedinou dobrou zprávu v tomto místě. „Snažíme se, a děláme pro to vše, než tahle stavba skončí, tak bychom chtěli rozestavět obchvat Přeštic. V současné chvíli pracujeme na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro vlastní realizaci. Pokud vše vyjde, tak bychom stavbu Přeštice začali v polovině roku 2024. Téměř na tři měsíce tam dojde k překrytí jedné i druhé stavby,“ řekl Blabol.

Podívejte se, jak se jede po již hotové části obchvatu Šlovic.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Všechny tyto obchvaty jsou financovány z 85 % Evropskou unií, což platí u staveb zahájených do roku 2025, poté už bude vše financovat stát, jak sdělil ředitel ŘSD.