Přípravné práce na obchvatu byly zahájeny v říjnu 2021, ale naplno se začalo stavět loni. Pokračovalo se zemními pracemi a kromě jiného byly zahájeny práce na všech mostních objektech. „V roce 2022 se také výrazně pokročilo s provedením přeložek inženýrských sítí, především přeložek plynovodů, sdělovacích kabelů, vodovodů, a úpravou meliorací,“ uvedla investiční referentka ŘSD, Správy Plzeň Martina Kozlíková.

V roce 2023 budou pokračovat práce na hlavní trase, na mostních objektech a budou zahájeny stavební práce na plánovaných okružních křižovatkách. Stejně tak se začne s úpravami silnic II. a III. třídy a místních komunikací, pracemi na cyklostezkách a úpravě silnice I/22 na Horažďovice, při jejíž realizaci bude provoz veden po provizorní komunikaci, která bude po dokončení v roce 2024 odstraněna.

Vlaková souprava RegioFox.
Z Klatov do Železné Rudy novým vlakem. RegioFoxy dorazí příští rok

Stavba mostů je nyní vidět na všech místech, kde jsou plánované, a lidé tak mohou pozorovat, jak „rostou“. S tím je spojena i uzavírka silnice na Nepomuk, kde se staví most přes silnici. Jedna z největších mostních staveb je ve směru na Točník. V některých částech už je k vidění i komunikace.