Kontejnery na třídění plastů, skla a papíru jsou dnes již na mnoha místech běžně k dispozici. Několik obcí na Sušicku se rozhodlo zajistit pro občany i kontejnery na sběr bioodpadu. Obce tím chtějí umožnit občanům ekologickou likvidaci bioodpadu a v konečném důsledku i snížit množství vyváženého směsného odpadu v popelnicích.


Službu jako první zavedli na začátku května v Horažďovicích a momentálně mají k dispozici pět kontejnerů. „Do května mohli občané odvážet bioodpad jen do sběrného dvora, ale zřejmě proto, že to pro ně bylo trochu z ruky, tu službu moc nevyužívali. Pomocí kontejnerů se snažíme nastartovat sběr bioodpadu a zatím se zdá, že se to povedlo,“ říká Anna Vachušková z odboru životního prostředí Městského úřadu Horažďovice. Jen za květen podle Vachuškové vyvezli 1,75 tuny bioodpadu. Na konci roku službu vyhodnotí a uvidí, zda ji později rozšíří, či nikoliv.


Ve Velkém Boru mají čtrnáct dní k dispozici dva kontejnery a momentálně čekají na první vývoz. „Zatím je máme ve zkušebním provozu na půl roku pronajaté, a pokud se osvědčí, tak je zakoupíme,“ popisuje situaci ve Velkém Boru starosta Václav Drha. Před týdnem zavedli kontejnery i v Hrádku a pronajali si jich rovnou deset. „Trochu jsem se bál, zda se naplní a jestli tam lidé nebudou házet i jiné druhy odpadu,“ popisuje své prvotní obavy technik obce Hrádek Čeněk Šebesta. Jeho obavy se ale nepotvrdily, naopak je většina kontejnerů plná již po týdnu a je v nich jen to, co tam má být. V Hrádku nabízejí občanům i vlastní popelnice na bioodpad. Lidé si je mohou zakoupit a obec pak zajistí jejich bezplatné vyvezení.


Trochu jinou cestou jde obec Hartmanice, která nakoupila dvacet kusů plastových popelnic a podle Jany Kočandrlové z městského úřadu je plánuje v nejbližší době rozmístit po obci. Město Sušice zatím žádnou podobnou službu nenabízí, návrh byl předložen radě města, ale ta jej zamítla. Podle Vladimíra Svobody z odboru majetku a rozvoje města je občanům k dispozici pouze velký kontejner ve sběrném dvoře.


Obce využívající kontejnery je mají prozatím pronajaté od firmy RUMPOLD-P. Jeden kontejner je velký jedenáct set litrů a stojí zhruba sedm a půl tisíce korun. Za vyvezení jedné tuny odpadu obce zaplatí podle Luboše Pokorného ze společnosti RUMPOLD-P necelých patnáct set korun, pronájem jedné nádoby vyjde ročně na osmnáct set korun.


Do kontejneru lze dávat veškeré materiály rostlinného původu jako trávu, listí, plevel, spadané ovoce, piliny a krácené větve stromů. Do kontejneru nesmí být uloženy zbytky jídel, maso, tuky, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, obaly a další odpady, které nelze využít pro kompostování.

První výsledky: Kontejnery na bioodpad se zatím osvědčily

Kontejnery na bioodpad jsou v obci Hrádek v první řadě určeny občanům. Zároveň zefektivňují a usnadňují práci obce. Největší význam mají pro technika obce Čeňka Šebestu. „Pokud sekám trávu poblíž kontejneru a mohu ji dát rovnou do něj, tak mi to ušetří polovinu času,“ říká Šebesta. Dříve pro něj bylo vyvážení odpadu při úpravě obecní zeleně poměrně komplikované, nyní mu to kontejnery značně usnadňují. „Jen ještě musím vyřešit zvedání sběrného koše od sekačky do výšky otvoru v kontejneru. Plný koš váží okolo padesáti kilogramů a to je již na hranici síly jednoho člověka,“ dodává technik obce.


Zároveň ho překvapilo, jak rychle se kontejnery zaplnily. V obci jich je deset a zaplnily se za týden. A to je služba teprve v plenkách. Na klasické popelnice si lidé museli nejdříve zvyknout. Jejich zavedení trvalo podle Šebesty v celé obci několik let a i kontejnerům budou muset lidé nejprve přivyknout. Dá se proto předpokládat, že odpadu bude v kontejnerech přibývat.

Tomáš Kutil