S žádostí oslovila Platforma otevřeným dopisem ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. Členy Platformy jsou i obce z lokality Březový potok, která zasahuje do katastrů Pačejova, Olšan, Kvášňovic, Maňovic, Chanovic a Velkého Boru.

Současnému řediteli SÚRAO obce vyčítají neprůhlednost nynějšího zužování výběru lokalit pro hlubinné úložiště z devíti na čtyři, neplnění slibů i nerespektování rozhodnutí soudů ohledně geologických průzkumů. „Obce a spolky sdružené v Platformě nevěří, že čtyři lokality, na kterých mají pokračovat geologické práce, budou vybrány poctivě, bez manipulace s fakty, a že budou respektovány nesouhlasy obcí, o jejichž budoucnost jde. Současný vážný konflikt mezi samosprávami a zodpovědnými státními organizacemi by tak mohl pokračovat i po zmenšení počtu lokalit,“ uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.

Janovické koupaliště by mělo být hotovo do 30. června 2019.
Janovičtí se pustili do stavby koupaliště