Poutní kaple  sv. Anny s léčivým lesním pramenem v čachrovské farnosti byla v minulosti tradičním každoročním místem konání procesí v den svátku sv. Anny, tj. 26. července, až do roku 1957, kdy se konalo poslední. Od té doby se tam v den svátku sv. Anny celebrovaly pouze příležitostné mše, ale bez procesí. Bohužel tato tradice zcela zanikla a na kapličce sv. Anny se pomalu a jistě projevoval čas a místo pomalu zarůstalo, chátralo a studánka s léčivou vodou si rovněž žádala obnovu.

Návrat k tradici

Občanské sdružení Tvrz Čachrov, Muzeum železničních drezín spolu s farností Čachrov připravily na čtvrtek 26. července od 17.30 hodin tradiční procesí. „Před procesím bude vysvěcena soška sv. Anny farářem Vendelínem Zboroněm, který dále procesí povede. Během procesí se v tradičním duchu při jednotlivých zastaveních bude konat duchovní rozjímání  modlitbou a zpívány budou za doprovodu hudby nejen liturgické písně, ale i naše krásné šumavské lidové písně. V kapli sv. Anny bude celebrována mše svatá a požehnáno léčivému lesnímu pramenu," popsal majitel Muzea železničních dresin v Čachrově Václav Zahrádka.

Kaplička sv. Anny, o které je první zmínka v r. 1790, se obnovovala od r. 1894 zásluhou faráře Františka Bláhovce a slavnostně byla vysvěcena 22. září 1895 strážovským vikářem Petrem Götzem. Rok nato tam zavedl farář František Bláhovec vždy o svátku sv. Anny dlouholetou tradici poutí a procesí ke kapličce. „Tehdy se vycházelo od kostela sv. Václava na Čachrově již ráno, ale ocitujeme zápis z farní kroniky. Ráno v 7 hodin procesí s trůnem do kaple sv. Anny, po cestě loretánské litanie, zpěv mariánských písní, tam mše svatá se zpěvem písně ke sv. Anně, potom litanie ke sv. Anně, na zpáteční cestě zpívány mariánské písně, v kostele pak požehnání. Hodně lidí se pobožnosti té zúčastnilo," uvedl Zahrádka.

Kaple se opraví

Prvého obnovení procesí v roce 2010 se zúčastnilo na 86 poutníků, druhého 138 poutníků, a to i ze vzdálených míst. Obnovená tradice na duchovních základech není jednorázovým aktem, bude pokračovat i v dalších letech a občanská sdružení ve spolupráci s farností  budou o poutní místo a pramen pečovat. „Nejprve jsme museli proklestit provizorní  přístupové cesty, aby vůbec bylo možné procesí obnovit, dále vykácet a vyřezat náletové dřeviny v prostoru před kapličkou, a tím umožnit přístup slunce a světla k poutnímu místu. Současně jsme pořídili korouhev sv. Anny, pro letošní rok i dřevěnou sochu sv. Anny, jež bude nesena v procesí. Následně nás čekají práce na střeše kapličky, zdivu, interiéru i prameni. Nezbytností je však vyřešení vlastnických vztahů, respektive dojednání podmínek dlouhodobého pronájmu kapličky sv. Anny s blízkým okolím občanskému sdružení Tvrz Čachrov," dodal Zahrádka.

Borovy

Dalším místem, kde se vrátili k tradicím, jsou Borovy. Tam se procesí uskuteční letos 9. září. „Procesí se u nás konala v devadesátých letech, ale pak byla asi desetiletá pauza. Tradici jsme obnovili a letos se průvod bude konat asi pošesté. Půjde se od Prokopova mlýna ke kapličce," řekl Deníku starosta Borov Jiří Černý.

Lidem se obnovené tradice líbí. „Myslím si, že je to moc hezké. Lidé se sejdou a to k pouti patří," uvedla účastnice průvodu Anežka Malá.