Kontejnery budou určeny pro odkládání především bioodpadů vznikajících občanům při podzimním úklidu. Do kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (lednice, mrazáky, televizory apod.), směsný komunální odpad a popel.

V době od 10. do 16. října bude kontejner v Klatovech v Lidické ulici, v sídlišti Plánická u BMX, v Procházkově ulici u fotbalového hřiště, ve Voříškově ulici, v Kounicově ulici, v Cibulkově ulici u Propan butanu, na Domažlickém Předměstí, v ulici Pod Nemocnicí, na Horažďovickém Předměstí, v zahrádkách v Podhůrčí a v Havlíčkově ulici.

Od 17. do 23. října bude kontejner k dispozici v Lubech u jezu, v Lubech u společnosti Silnice a. s., v Lubech na sídlišti, v Soběticích, v zahrádkách ve Štěpánovicích vlevo, v zahrádkách Na Markytě, ve Štěpánovicích, v Točníku, v Otíně, ve Vícenicích, v Dehtíně, v Činově, v Chaloupkách a v zahrádkách K Letišti.

Od 24. do 30. října najdete kontejner v Tajanově, v Kalu, v Kydlinech, v Habarticích, v zahrádkách u Červeného mlýna, ve Vítkovicích, v Křištíně, ve Střeziměři, v Drslavicích, v Tupadlech, v Dobré Vodě, v Beňovech a v Pihovicích.